รู้ไหม ทำไมคนฝรั่งถึงสูงกว่าคนเอเชีย

รู้ไหม ทำไมคนฝรั่งถึงสูงกว่าคนเอเชีย?

เป็นที่รู้กันดีว่าฝรั่งส่วนใหญ่ตัวสูงกว่าคนเอเชีย เราเคยเชื่อว่าเป็นเพราะพันธุกรรมเป็นหลัก

แต่ปัจจุบันมีคนแถบเอเชียจำนวนมาก ที่ย้ายไปอยู่อาศัยในประเทษแถบตะวันตก เช่นอเมริกาหรือยุโรป และจากการสำรวจพบว่าคนอาเซียนเหล่านี้ที่มีพันธุกรรมเหมือนกันกับเราๆ ปรากฎว่ามีค่าเฉลี่ยส่วนสูงที่มากกว่าคนเอเชียในท้องถิ่นเดิม

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า พันธุกรรม ไม่ใช่คำตอบของส่วนสูงทั้งหมด แต่เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายยนอก

Tips

จากการศึกษาจำนวนมาก ประเมินว่าพันธุกรรมมีผลต่อส่วนสูงสุดท้ายของมนุษย์เราแค่ประมาณ 23% เท่านั้น และอีก 77% ที่เหลือมีผลจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อาหารการกิน การนอน การออกกำลัง เป็นต้น

ได้มีความพยายามศึกษาความแตกต่างของคนเอเชียทั้งสองแหล่ง ว่ามีปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกันอย่างไรบ้าง คนแถบตะวันตกจึงมักจะตัวสูงกว่าตะวันออก มาดูกันเลยค่ะ

อาหารและพื้นฐานวัฒนธรรมการกิน

อาหาร

พื้นฐานวัฒนธรรมการกิน

สารอาหารหลักแบ่งเป็น 4 ชนิด คือ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรท(แป้ง) และวิตามินเกลือแร่ 

อาหารหลักของคนแถบตะวันตกและแถมเอเชียนั้นต่างกัน ฝั่งเอเชียจะเน้นข้าวและเส้นเป็นอาหารหลัก ซึ่งเป็นสารอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรทหรือแป้งเป็นหลัก ซึ่งเป็นสารอาหารที่เน้นให้พลังงานและทำให้อิ่มได้ง่าย ทำให้ไม่อยากทานอาหารอื่นๆเพิ่ม ซึ่งภาวะนี้ทำให้สมดุลสารอาหารไม่เหมือนกันกับทางแถบฝรั่ง ที่เน้นโปรตีนเป็นอาหารหลักมากกว่าแป้ง

มาตราฐานการดูแลเด็ก

โดยส่วนใหญ่การเลี้ยงดูเด็กของประเทศแถบเอเชียจะไม่ได้มีการสอนเป็นระบบ แต่จะมาจากการสืบทอดประสบการณ์จากผู้ใหญ่ครอบครัวคนรู้จัก หรือประสบการณ์ส่วนตัว จึงทำให้ไม่ค่อยได้ดูแลเข้มงวดในช่วงสำคัญของพัฒนาการเด็ก เช่น ช่วงตั้งครรภ์ ช่วงแรกเกิด มักจะขาดโภชนาการที่สำคัญไป 

ซึ่งการบำรุงที่ไม่สมดุลในช่วงรากฐานเหล่านี้ มักทำให้เด็กสุขภาพไม่ดี ภูมิคุ้มกันต่ำ อ่อนแอและเจ็บป่วยบ่อย

และปัญหาป่วยบ่อยนี้เอง ที่ทำให้กระบวนการเพิ่มส่วนสูงของเด็กติดขัดบ่อย จนตัวเตี้ยกว่าที่ควร เมื่อเทียบกับเด็กเอเชียที่ถูกเลี้ยงมาในระบบของทางตะวันตก 

โดยส่วนใหญ่เด็กฝั่งตะวันตกซึ่งมีการวางรากฐานความรู้ด้านโภชนาการช่วงต้นไว้เป็นระบบกว่า และมีการปรึกษาแพทย์และนักโภชนาการเด็กในระหว่างการเจริญเติบโตของเด็กมากกว่าฝั่งเอเชีย จึงเป็นการช่วยให้เด็กเริ่มจากจุดสต้าร์ทที่ดีกว่าในการเพิ่มความสูงตลอดช่วงวัยเจริญเติบโต

คุณภาพของอาหาร

ประเทศฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับโภชนาการและความปลอดภัยของอาหารมากกว่าประเทศฝั่งเอเชียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ยังไม่พัฒนา

ขั้นตอนการผลิตอาหาร ทางเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จึงมักเข้มงวดกว่าและมีคุณภาพมากกว่า ซึ่งจะพบว่าบางแหล่งในประเทศแถบเอเชีย ยังพบปัญหาท้องร่วง สารพิษปนเปื้อนในอาหารสูง ที่ทำให้กระบวนการเจริญเติบโตของเด็กหยุดชะงักไม่ราบรื่น

การออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย

ระบบการศึกษาในโรงเรียน

ประเทศตะวันตกส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับชั่วโมงการออกกำลังกายการเรียนพละ หรือกิจกรรมกีฬามากกว่าประเทศเอเชียที่เน้นการเรียนวิชาการเป็นหลักที่ต้องนั่งอยู่กับที่ อ่านหนังสือ 

เมื่อเฉลี่ยดูแล้ว ชั่วโมงกิจกรรมทางประเทศตะวันตกจะยาวกว่าของทางฝั่งเอเชียมาก เช่นในประเทศไทยของเรา ช่วงคาบพละศึกษาอาจให้เวลาแค่ 60-90 นาที และอาทิตย์ละแค่ 2 วัน รวมอาทิตย์ละ 2 ชั่วโมง มักจะถือว่าไม่ใช่วิชาหลักและไม่ค่อยให้ความสำคัญกับกิจกรรมชมรมกีฬาอีกด้วย 

แต่ตัวอย่างเช่นประเทศอเมริกา คาบพละศึกษาจะยาว 2-4 ชั่วโมง และมักจะจริงจังในกิจกรรมชมรมกีฬา และซ้อมกันเกือบทุกวันทั้งช่วงก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน รวมถึงวันหยุดอีกด้วย อีกทั้งยังมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนที่ครึกครื้นและมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เด็กมีความสุขในการออกกำลังกาย และออกกำลังกายกันอย่างจริงจังมากกว่าเด็กฝั่งเอเชียที่ให้ความสำคัญกับการเรียนวิชาการมากกว่า 

อีกทั้งเด็กส่วนใหญ่ในเอเชียจะไม่ได้สิทธิในการเลือกกีฬาที่อยากเรียนอยากเล่น แต่จะต้องเข้าร่วมคาบเรียนกีฬาที่เหมือนๆกันตลอด จึงยากที่จะสร้างความรักในการออกกำลังกายได้ ในขณะที่เด็กฝั่งตะวันตกจะได้โอกาสเลือกกีฬาที่ชอบและเล่นได้มากกว่า 

อุปกรณ์ความพร้อมกิจกรรมกีฬา

เพราะว่าโรงเรียนทางฝั่งเอเชียมักจะถือว่ากิจกรรมออกกำลังกายในโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่ไม่สำคัญ จึงไม่ค่อยสนใจลงทุนพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกกำลัง ทำให้อุปกรณ์มักจะเก่า ไม่ทันสมัย ไม่น่าใช้งาน และเนื่องจากมีจำกัดจึงทำให้การมีส่วนร่วมใช้งานของเด็กยากขึ้นและไม่ทั่วถึง 

ในขณะที่ฝั่งตะวันตกให้ความสำคัญและพัฒนาอุปกรณ์การออกกำลังกายอย่างดี เพียงพอ และเข้าถึงใช้งานได้ง่าย ขึงทำให้การฝึกฝน ออกกำลัง ง่ายและสนับสนุนให้เกิดการใช้งานอุปกรณ์ได้บ่อยกว่า 

นอกจากในโรงเรียนแล้ว ตามพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ มักจะมีแหล่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายแบบสาธารณะที่ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย และสนับสนุนให้คนมาออกกำลังกายใช้งาน เด็กๆจึงมีโอกาสในการออกกำลังในชีวิตประจำวันมากกว่า ในขณะที่ประเทศแถบเอเชียส่วนใหญ่รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับสถานที่อำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายเหล่านี้มากเท่า

การนอนหลับพักผ่อนของเด็ก

การนอนหลับ

เวลาเข้านอน

เด็กในประเทษแถบตะวันออกมักจะเข้านอนดึกกว่าตะวันตก

ศาสตราจารย์ Jodi Mindell จากสถาบันวิจัยด้านการนอนหลับ ที่ประจำในโรงพยาบาลเด็กในรัฐฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาสำรวจเวลาการนอนหลับของเด็กในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปีในหลายประเทศ

พบว่า เด็กตะวันตกส่วนใหญ่นอนเร็วกว่าเด็กแถบตะวันออกตั้งแต่ประมาณ 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง 30 นาที

วัฒนธรรมในครอบครัว

ประเทศฝังตะวันตกมักจะให้ลูกแยกห้องนอนจากพ่อแม่ตั้งแต่เล็ก ในขณะที่แถบเอเชียมักจะนอนร่วมกันในครอบครัวจนเด็กโต ไม่ว่าจะนอนกับพ่อแม่ หรือบางครั้งให้นอนรวมกับพี่น้องคนอื่นๆ

ซึ่งการแยกห้องนอนนี้ มีประโยชน์ช่วยให้เด็กนอนหลับได้มีคุณภาพดีขึ้นเพราะไม่มีคนหรือสิ่งแวดล้อมรบกวนในขณะนอนหลับ เช่น การเข้านอนไม่ตรงกัน เปิดปิดไฟ เสียงพ่อแม่ คนลุกไปมาขยับตัว เช่นเมื่อคนนึงตื่นก็มีผลกระทบต่อคนอื่นๆรวมถึงเด็ก และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ทำให้เด็กตื่นกลางดึกบ่อยครั้ง จนรบกวนการหลั่งโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนการเจริญเติบโต ที่เป็นฮอร์โมนที่สำคัญที่สุดในการเพิ่มส่วนสูงของเด็ก

สอ่งแวดล้อมและมลพิษ

สิ่งแวดล้อมมลพิษ

ในประเทศแถบตะวันตก มีการจัดการปัญหามลภาวะที่ค่อนข้างมีมาตราฐาน โดยแยกโซนอุตสาหกรรมให้ห่างจากโซนอยู่อาศัยเป็นอย่างดี ทำให้เด็กไม่ต้องเจอภาวะมลพิษทั้งทางอากาศ น้ำ หรือทางเสียง ที่ทำให้สุขภาพดีขึ้น และการนอนหลับมีคุณภาพ หลับสนิท ไม่โดนรบกวนง่าย 

ในขณะที่บ้านเรือนประเทศแถบตะวันออกส่วนใหญ่จะตั้งติดกับถนน หรือบางแห่งใกล้แถบอุตสาหกรรม ก่อสร้าง และเด็กต้องเผชิญกับมลภาวะต่างๆเป็นประจำ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กระบวนการเจริญเติบโตเพิ่มความสูงไม่สมบูรณ์ 

อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นได้ว่า หลังจากประเทศแถบตะวันตกจำนวนมากเริ่มมีพัฒนาการทางสิ่งแวดล้อมและประชากรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ได้รับสารอาหาร ที่อยู่อาศัย และพื้นฐานความรู้ในการใช้ชีวิตดีขึ้นแล้ว 

หลายประเทศเริ่มมีค่าเฉลี่ยส่วนสูงเพิ่มมากขึ้น เด็กรุ่นใหม่เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 

ดังนั้น แม้ว่าเราอาจจะยังคุมปัจจัยภายนอกได้ไม่ครบทุกปัจจัย แต่เริ่มจากตัวเราเท่าที่เราดูแลตัวเองหรือลูกหลานได้ ก็จะช่วยให้เด็กสามารถเพิ่มส่วนสูงได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ปลูกลูกรักเป็นกำลังใจให้ค่ะ 

ปลูกลูกรัก

Blog

มารู้จักกับโคลอสตรุ้มกันเถอะ

มารู้จักกับโคลอสตรุ้มกันเถอะ

โคลอสตรุ้ม (Colostrum) คืออะไร มารู้จักกันเถอะโคลอสตรุ้ม (Colostrum) คืออะไร ?โคลอสตรุ้ม (Colostrum) น้ำนมเหลือง หรือหัวน้ำนมนั้นเป็นอาหารที่มีความโดดเด่น...

“Pull up” ท่าออกกำลังกายเพิ่มความสูง

“Pull up” ท่าออกกำลังกายเพิ่มความสูง

“Pull up” ท่าออกกำลังกายเพิ่มความสูงในกีฬาที่ช่วยเพิ่มส่วนสูงทั้งหมด “Pull up” เป็นท่าออกกำลังกายที่ให้ผลดีมากอันหนึ่ง  Pull up คือท่าโหนบาร์แล้วยกตัวขึ้น เป็นท่าที่นิยมกันในกลุ่มผู้ชายนักออกกำลังกายในสมัยนี้ ทำไมจึงดีกับการเพิ่มส่วนสูง? ในท่าการโหนบาร์นี้...

4 ผลไม้แคลเซียมสูง สำหรับคนอยากสูง

4 ผลไม้แคลเซียมสูง สำหรับคนอยากสูง

4 ผลไม้แคลเซียมสูง สำหรับคนอยากสูงแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างมาก มีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกระดูก สำหรับคนที่อยากสูงแล้วแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว  โดยทั่วไปอาหารที่เราทานไปในแต่ละวัน ก็มีแคลเซียมประกอบอยู่...

Facebook Comments
ส่งต่อบทความดี ๆ