เล่นบาสเก็ตบอลช่วยเพิ่มความสูงได้จริงหรือไม่

เล่นบาสเพิ่มความสูงได้จริงหรือไม่

หนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านคิดว่าช่วยเพิ่มความสูงได้ คือการเล่นกีฬาบาสเกตบอล แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าหากเด็กๆเล่นบาสอย่างไม่ถูกวิธี ไม่ทราบกติกา กฎการแข่งขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการเล่น นอกจากไม่ทำให้สูงขึ้นแล้ว ยังสามารถเป็นอันตรายต่อร่างกายของเด็กๆอีกด้วย

วันนี้หมอฟ้าจะมาเปิดสูตรลับการเพิ่มความสูงแบบนักบาสเกตบอลให้เด็กๆทราบกันนะคะ ว่านักบาสเกตบอลนั้นมีทริคในการเสริมสร้างสรรถภาพร่างกายและเทคนิคการเล่นกีฬาอย่างไรบ้าง

เล่นบาสเก็ตบอลทำไมถึงสูง

เล่นบาสเกตบอลทำไมถึงสูง

การเล่นกีฬาบาสเกตบอลอาศัยการก้าวกระโดดและการยืดตัว ทำให้กล้ามเนื้อทุกมัดได้รับการ
กระตุ้น ข้อต่อต่างๆมีการยืดขยาย ดังนั้นร่างกายของเด็กวัยเจริญเติบโตจึงสามารถสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุช่วง 12 – 16 ปีนั้นถ้าเด็กๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะถึงวัยกระดูกปิดประมาณอายุ 25 ปี

การเล่นบาสเกตบอลควรเล่นสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
ต่อเนื่องกัน 40 นาทีถึง 1 ชั่วโมง
กล้ามเนื้อและกระดูกจะถูกกระตุ้นให้ทำงานขยายและยาวขึ้น

ในเด็กวัยเจริญเติบโตนอกจากการออกกำลังกายแล้ว การเพิ่มความสูงจะขึ้นอยู่กับพันธุกรรม การทานอาหารและการพักผ่อนให้เพียงพอ เด็กๆจึงควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นสารอาหารแคลเซียม โปรตีน ซึ่งมีอยู่ทั่วไปใน นม เนื้อ ไข่และผักใบเขียว ทานอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงน้อยลงเพราะจะส่งผลต่อการหลั่ง Growth hormone ที่ช่วยเพิ่มความสูงได้ ส่วนอาหารว่างระหว่างมื้อควรกินผลไม้แทนขนมขบเคี้ยว และดื่มนมสดเป็นประจำ

Tips
ปกตินม UHT ทั่วไปจะให้แคลเซียม 25% แต่สำหรับนักกีฬาร่างกายจะต้องการแคลเซียม 100 % หรือประมาณ 800 กรัม ดั้งนั้นในเด็กๆที่มีการเล่นกีฬาควรทานนมที่มีแคลเซียมสูงกว่าปกติ 3-4 เท่า และหากร่างกายได้รับแคลเซียมที่เพียงพอแล้ว เมื่อเด็กๆมีการเล่นกีฬาจะเป็นการนำแคลเซียมที่ร่างกายได้รับ เพิ่มให้ร่างกายมีความสูงที่มากยิ่งขึ้น

ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ⇒ โกรทฮอร์โมนหลั่งน้อยลง ⇒ กระทบการเจริญเติบโต ⇒ ไม่สูง

ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ⇒ โกรทฮอร์โมนหลั่งมาก ⇒ สูง

รู้มั้ยว่า การเล่นบาสเก็ตบอล ทำให้เด็กพัฒนาสมองได้อย่างเป็นระบบ

รู้หรือไม่การเล่นบาสทำให้เด็กพัฒนาสมองได้อย่างเป็นระบบ?

การเล่นกีฬาบาสเกตบอลเป็นการเล่นแบบทีมที่ช่วยบริหารสมองทั้งระบบ สมองจะมีการฝึกคิด แก้ไขปัญหาตลอดเวลา ทำให้เด็กๆที่เล่นกีฬาบาสเกตบอลเป็นคนที่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และหากเด็กๆชอบชมกีฬาบาสเกตบอลจะเป็นการช่วยพัฒนาสมองในด้านการตอบสนอง ด้านการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูล ช่วยให้เด็กๆเป็นคนเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของสมองให้ดีขึ้นในทุกๆวัน เด็กๆควรออกกำลังกายแบบทีมอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเป็นอย่างต่ำ

การเล่นบาสเก็ตบอลที่ถูกต้อง

การเล่นกีฬาบาสเกตบอลที่ถูกต้อง

เด็กๆควรทราบวิธีการเล่นบาสเกตบอลที่ถูกต้องเพื่อลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาบาสเกตบอลเด็กๆควรทราบวิธีการเล่นบาสเกตบอลที่ถูกต้องเพื่อลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
บาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภททีมมีผู้เล่นฝ่ายละ 5 คนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำลูกบาสเกตบอลไปโยนลงห่วงประตูของฝ่ายตรงกันข้ามให้ได้มากที่สุด

กติกาเวลา 3 วินาที     (ผู้เล่นฝ่ายรุกเข้าไปอยู่พื้นที่ใต้แป้นฝ่ายรับ)
8  วินาที                    (ผู้เล่นฝ่ายรุกต้องเอาบอลขึ้นสู่พื้นที่ในเกมรุก)
24 วินาที                   (ฝ่ายรุกต้องทำการยิงประตูภายในเวลาที่กำหนดนับตั้งแต่ส่งบอลเข้าเล่นจากเส้นหลัง)

ประโยชน์ของการเล่นบาสเกตบอล

1.เมื่อเด็กๆมีการออกกำลังกายด้วยการเล่นบาสเกตบอล ร่างกายจะเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีการทำงานประสานกันระหว่างระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท มีการประสานงานของมือกับตา เท้ากับตา มือกับเท้าทำให้การเคลื่อนไหวและการทรงตัวของร่างกายดีขึ้น 

2.กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่มีกฎกติกาและบทลงโทษที่ชัดเจน ทำให้เด็กๆที่เล่นกีฬาชนิดนี้เป็นคนที่เคารพกฎกติกาของการแข่งขันบาสเกตบอล มีมารยาท มีน้ำใจ ใจกว้าง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยอมรับความสามารถของผู้อื่น

3.ในประเทศไทยมีการบรรจุกีฬาบาสเกตบอลไว้เป็นกีฬามาตรฐานในโรงเรียน ทำให้เด็กๆมีการออกกำลังกายและใช้เวลาร่วมกัน เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนให้กระชับขึ้น

4.การเล่นกีฬาบาสเกตบอลจำเป็นต้องใช้หลายทักษะในการพัฒนาศักยภาพการเล่นให้ดี เด็กๆจำเป็นต้องมีความเร็ว ความแข็งแรง ความคล่องตัว และความอดทน ทำให้สรรถภาพทางกายดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

5.ในการเรียนแต่ละวันเด็กๆมีความตึงเครียดอย่างแน่นอน การเล่นกีฬาบาสเกตบอลจะเป็นการคลายความตึงเครียดให้แก่เด็กๆได้อย่างดีเยี่ยม

6.การเล่นบาสเกตบอลมักมีการกระทบกระทั่งระหว่างเพื่อนอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เด็กๆจำเป็นต้องควบคุมอารมณ์โกรธ ดังนั้นเด็กๆที่เล่นบาสเกจบอลจึงมีจิตใจที่หนักแน่นควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี

” เล่นบาสเก็ตบอลอย่างถูกวิธีทำให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่”

การเตรียมตัวในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

1.แต่งกายในชุดที่เหมาะสมกับการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
2.ส่วมใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับชนิดกีฬาที่เล่น เพราะแต่ละประเภทกีฬาจะใช้รองเท้าที่ช่วยในการยืดหยุ่นไม่เหมือนกัน หากเรานำรองเท้าแบตมินตันมาเล่นบาสเกตบอลอาจทำให้ลื่นล้มกลางสนามได้เพราะกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ต้องวิ่งแต่รองเท้าแบตมินตันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวิ่งนั่นเอง
3.ก่อนการเล่นกีฬาบาสเกตบอลเด็กๆควรอ่านกฎและกติกาให้ละเอียดเพื่อการเล่นที่สนุกขึ้นและไม่เกิดการทำผิดกติกาขึ้นมา
4.ก่อนเล่นกีฬาบาสเกตบอลควรทำการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาทุกครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อขณะเล่นกีฬาได้อีกด้วย

เป็นยังไงบ้างคะกับความรู้ที่หมอฟ้านำมาฝากวันนี้ หวังว่าจะเพียงพอสำหรับน้องๆที่ต้องการเพิ่มความสูงด้วยการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะคะ แน่นอนว่าหากน้องๆปฎิบัติตนตามที่พี่หมอแนะนำนอกจากปลอดภัยในการเล่นกีฬาแล้ว รับรองจะต้องสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะ

ความเป็นมาของบาสเก็ตบอล

Tips : ความเป็นมาของบาสเกตบอล

ประวัติในต่างประเทศ

      กีฬาบาสเกตบอลเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มจาก JamesA.Naismith ได้คิดขึ้นเพื่อเล่นในโรงพลศึกษา ของสมาคมวายเอ็มซีเอนานาชาติ ที่เมือง สปริงฟีลด์ มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ในช่วงที่มีหิมะตก เมื่อ ค.ศ. ๑๘๙๑ (พ.ศ. ๒๔๓๔) โดยใช้ตะกร้าลูกพีช ๒ ใบแขวนเป็นประตู จึงทำให้กีฬานี้ได้ชื่อว่าบาสเกตบอล ประวัติในต่างประเทศ(Basketball) 

      การเล่นครั้งนั้นใช้ ลูกฟุตบอลเป็นลูกบอล มีผู้เล่นทั้งหมด 18 คน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายฝ่ายละ 9 คน มีกฎการเล่น 9 ข้อ ต่อมามีการปรับปรุงการเล่นเป็น 13 ข้อโดยลดผู้เล่นเหลือฝ่ายละ 5 คน เนื่องจากในการเล่นเกิดการปะทะกันเพราะสนามแคบ 

      ดร.เจมส์ เอ. เนสมิท ก็เสียชีวิตลง ก่อน จะได้เห็นความสำเร็จ และความยิ่งใหญ่ในกีฬาบาสเกตบอลที่เขาคิดค้นขึ้น ต่อมาจากนั้นกีฬาบาสเกตบอลก็แพร่หลายพัฒนาการเล่นเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วเป็นที่รู้ ้จักกันทั่วโลก องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬาบาสเกตบอลในระดับนานาชาติ ได้แก่ สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีองค์กรในระดับทวีป เช่น สมาพันธ์บาสเกตบอลเอเชีย เป็นต้น

ประวัติในประเทศไทย

               ประเทศไทยเริ่มเล่นกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่ สมัยใด ยังไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจน เท่าที่มีหลักฐานสามารถยืนยันได้ว่าในปี พ.ศ. 2477 นายนพคุณ พงษ์สุวรรณ อาจารย์สอนภาษาจีนได้แปลกติกา การเล่นบาสเกตบอลจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรก

                ปัจจุบันกีฬาบาสเกตบอลถูกบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนแทบ ทุกระดับการศึกษาคือตั้งแต่ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมี การแข่งขัน  อยู่ตลอดเวลา

ปลูกลูกรัก

Blog

มารู้จักกับโคลอสตรุ้มกันเถอะ

มารู้จักกับโคลอสตรุ้มกันเถอะ

โคลอสตรุ้ม (Colostrum) คืออะไร มารู้จักกันเถอะโคลอสตรุ้ม (Colostrum) คืออะไร ?โคลอสตรุ้ม (Colostrum) น้ำนมเหลือง หรือหัวน้ำนมนั้นเป็นอาหารที่มีความโดดเด่น...

“Pull up” ท่าออกกำลังกายเพิ่มความสูง

“Pull up” ท่าออกกำลังกายเพิ่มความสูง

“Pull up” ท่าออกกำลังกายเพิ่มความสูงในกีฬาที่ช่วยเพิ่มส่วนสูงทั้งหมด “Pull up” เป็นท่าออกกำลังกายที่ให้ผลดีมากอันหนึ่ง  Pull up คือท่าโหนบาร์แล้วยกตัวขึ้น เป็นท่าที่นิยมกันในกลุ่มผู้ชายนักออกกำลังกายในสมัยนี้ ทำไมจึงดีกับการเพิ่มส่วนสูง? ในท่าการโหนบาร์นี้...

4 ผลไม้แคลเซียมสูง สำหรับคนอยากสูง

4 ผลไม้แคลเซียมสูง สำหรับคนอยากสูง

4 ผลไม้แคลเซียมสูง สำหรับคนอยากสูงแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างมาก มีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกระดูก สำหรับคนที่อยากสูงแล้วแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว  โดยทั่วไปอาหารที่เราทานไปในแต่ละวัน ก็มีแคลเซียมประกอบอยู่...

Facebook Comments
ส่งต่อบทความดี ๆ