โคลอสตรุ้ม Colostrum หัวน้ำนมเหลืองกับการเพิ่มความสูง

เพิ่มความสูงในเด็กด้วยหัวน้ำนมเหลืองโคลอสตรุ้ม Colostrum

 

มารู้จักกับน้ำนมเหลืองโคลอสตรุ้ม (Colostrum) และความเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มความสูงในเด็กกันค่ะ

 

โคลอสตรุ้ม( Colostrum ) หรือหัวน้ำนมเหลืองนั้น เป็นน้ำนมแรกคลอดที่ต่อมน้ำนมสร้างขึ้น เป็นอาหารที่คุณประโยชน์มากมายแตกต่างจากน้ำนมปกติ ธรรมชาติได้สร้างน้ำนมนี้ขึ้นมาให้มีความโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเจริญเติบโตและสร้างภูมิคุ้มกัน เพราะอุดมไปด้วยสารอาหารทุกชนิดอย่างเข้มข้นและประกอบไปด้วยโมเลกุลชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงแก่ลูกน้อย  องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เลี้ยงทารกด้วยนมแม่อย่างน้อย 4-6 เดือน หลังจากนั้นจึงค่อยให้อาหารเสริมอื่นๆและนมวัว จนเด็กมีอายุ 2 ขวบ ซึ่งมีฟันที่แข็งแรงพอที่จะเคี้ยวอาหารได้ มีความสมบูรณ์ของระบบต่างๆในร่างกายที่สามารถดูดซึมสารอาหารอื่นๆได้ จึงให้เด็กเสริมสารอาหารอื่นๆและดื่มนมวัวเพราะนมวัวมีสารอาหารและองค์ประกอบใกล้เคียงนมแม่มากที่สุด ช่วยเสริมแคลเซียมเพื่อช่วยเพิ่มความสูงให้เด็กได้ วัวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนคน มีน้ำนมเหลืองแรกคลอดหรือโคลอสตรุ้มเหมือนคน และโคลอสตรุ้มจากแม่วัวหลังคลอดมีคุณสมบัติในการสร้างภูมิคุ้มกันและตัวประกอบการเจริญเติบโต (Growth Factor) คล้ายน้ำนมเหลืองจากคน

 

ความเป็นมาของโคลอสตรุ้ม Colostrum

 

นายแพทย์อัลเบิร์ต ซาบิน เป็นผู้คิดค้นวัคซีนโปลิโอ ได้ทดลองผลิตสารสร้างภูมิต้านทานจากโคลอสตรุ้มของวัว เขาจึงรู้ประสิทธิภาพของภูมิต้านทานจากโคลอสตรุ้มดี 40 ปีต่อมา แคมเบลล์และปีเตอร์สัน ทำการทดลองสร้างวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการใช้เชื้อโรคต่างๆที่อ่อนแอฉีดเข้าไปในตัวแม่วัวก่อนจะคลอดลูกเพื่อกระตุ้นให้แม่วัวสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาในร่างกาย จากนั้นเมื่อแม่วัวคลอดลูก จึงเก็บน้ำนมโคลอสตรุ้มจากแม่วัวเพื่อใช้เป็นวัคซีนภูมิคุ้มกันในระยะทดลอง ต่อมาในปี 1992 คุมเมอร์เป็นคนแรกที่ทำการทดลองและพิสูจน์ให้เห็นว่า โคลอสตรุ้มจากวัวที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ในเด็กทารก ในปี 1998 แมคคอลเนลแลเพื่อนร่วมงานที่มหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ได้ทำการวิจัยและพิสูจน์ให้เห็นว่าโคลอสตรุ้มจากแม่วัวที่ปล่อยให้กินหญ้าในทุ่งหญ้าธรรมชาติโดยไม่มีการฉีดวัคซีนให้แม่วัว มีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันดีกว่าแม่วัวที่ได้รับวัคซีน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อุตสาหกรรมการผลิตนมในประเทศนิวซีแลนด์ได้ให้ความสนใจและริเริ่มรวบรวมโคลอสตรุ้มในเชิงพาณิชย์ โดยร่วมกับเจ้าของฟาร์มโคนมหลายแห่งเพื่อพัฒนาวิธีกักเก็บ การรักษาความสะอาด ปลอดเชื้อ การทำให้แห้ง การเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย โคลอสตรุ้มจึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้รับความนิยม เพื่อช่วยสร้างภูมิต้านทานแบะเสริมความแข็งแรงทั้งในเด็กเล็ก เด็กโตจนถึงวัยผู้ใหญ่ได้ด้วย

 

ประโยชน์ในโคลอสตรุ้ม Colostrum

 

พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นลูกเติบโตมาแข็งแรง สุขภาพดี ไม่อ่อนแอขี้โรค มีการพัฒนาที่ดี พัฒนาการการเพิ่มส่วนสูงดี มีส่วนสูงที่เหมาะสมกับวัย อารมณ์แจ่มใส พ่อแม่บางคนจึงพยายามเสริมทักษะต่างๆให้ลูกน้อย เช่น บางคนส่งเสริมให้เล่นกีฬา เล่นดนตรี เป็นต้น ดังนั้น โคลอสตรุ้ม เป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูกเจริญเติบโต แข็งแรง มีถูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีประสิทธิภาพ น้ำนมเหลืองโคลอสตรุ้มมีสารสำคัญมากมาย ดังนี้

1.ตัวประกอบภูมิคุ้มกันโรค (Immune Factor) ทางการแพทย์พบว่า ตัวประกอบภูมิคุ้มกันในโคลอสตรุ้มสามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์และสารพิษอื่นได้

2.สารโปรตีนภูมิคุ้มกัน (immunoglobulins) สารตัวนี้มีความสำคัญมาก จัดอยู่ในหมวดสารปกป้องขั้นสูง ป้องกันการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ภูมิแพ้ เชื้อรา สารโปรตีน ภูมิคุ้มกันในโคลอสตรุ้มมีอยู่ 5 ชนิด คือ IgA, IgD, IgE, IgG และ IgM โมเลกุลของสารโปรตีนเหล่านี้จะช่วยต่อสู้เชื้อโรคได้อย่ามีประสิทธิภาพ

3.ตัวประกอบการเจริญเติบโต (Growth Factor) สารตัวนี้สำคัญมาก คนเราต้องใช้สาร Growth Factor นี้ ในการทำให้ร่างกายเจริญเติบโต

4.สารต่อต้านเชื้อโรค (Antibodies) จากการวิจัยพบว่าในโคลอสตรุ้มประกอบด้วยสารต่อต้านเชื้อโรคซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรค เช่น Rotavirus, H.pylori, cryptosporidium, salmonella, streptococcus และ E.coli เชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคต่างๆที่โคลอสตรุ้มมีสารต้านทานที่จะไปหยุดยั้งได้ ดังนี้

- Bacillus cereus ทำให้อาหารเป็นและเต้านมอักเสบ

- Campylobacter jejuni ทำให้อาหารเป็นพิษ

- Candida albicans ทำให้มีฝ้าขาว – การติดเชื้อจากยีสต์

- Clostridium difficile ทำให้อาหารเป็นพิษ

- Escherichia coli ทำให้ท้องเสีย

- Escherichia coli 0157 : H7 ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ

- Haemophilus influenza ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรีย

- Heliobacter pylori   ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหาร

- Klebsiella pneumonia   ทำให้เป็นโรคปอดบวม, โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ

- Listeria monocytogenes  ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ

- Propionibacterium acnes   ทำให้เกิดสิวอักเสบ

- Salmonella enteritidis   ทำให้อาหารเป็นพิษ

- Staphylococcus aureus     ทำให้เกิดโรคปอดบวม, การอักเสบของกระดูก, หัวใจอักสบ, เยื้อหุ้มสมองอักเสบ

- Staphylococcus aureus (methicillin resistant MRSA)   เกิดภาวะข้อต่ออักเสบ

- Staphylococcus epidermis    โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ

- Staphylococcus  agalactiae  เต้านมอักเสบ, การติดเชื้อในกระแสเลือด, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, โรคปอดบวม

- Staphylococcus mutans    โรคเหงือก, ฟันผุ, ความดันโลหิตสูง, โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ

- Staphylococcus pyogenes   โรคทอลซินอักเสบ, แบคทีเรียกินเนื้อ, กล้ามเนื้ออักเสบ

- Staphylococcus species   ไข้รูมาติด, โรคไต

- Yersinia enterocolitica   เกิดอาหารเป็นพิษ, ภาวะโลหิตเป็นพิษ

5.สาร PRP (Proline – Rich – Polypeptide) PRP เป็นสารประกอบโมเลกุลของกรดอะมิโนหลายชนิดที่ต่อกันเป็นสายยาว ช่วยให้ต่อมไธมัสทำงานดีขึ้น ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างหายให้สมดุล

6.ไกลโคโปรตีน (Glycoprotein) มีคุณสมบัติในการปกป้องภูมิคุ้มกันและตัวประกอบการเจริญเติบโต (Growth Factor) ที่มีอยู่ในโคลอสตรุ้มไม่ให้ถูกย่อยสลายจากน้ำย่อยในลำไส้

7.แลคโตเฟอร์ริน (Lactoferrin) เป็นสารโปรตีนสำคัญอีกคัวที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถจับธาตุเหล็ก โดยเฉพาะธาตุเหล็กในลำไส้ ทำให้แบคทีเรียในลำไส้หยุดการเจริญเติบโตและตายไปในที่สุด เพราะแบคทีเรียต้องอาศัยโมเลกุลอิสระของธาตุเหล็กช่วยในการเจริญเติบโต ทางการแพทย์กำลังสนใจศึกษาวิจัยการใช้แลคโตเฟอร์รินเพื่อรักษาโรคติดเชื้อต่างๆอยู่ด้วย

8.ไซโตไคน์ (Cytokines) เป็นตัวการที่ช่วยการทำงานของ T-Cell กระตุ้นการทำงานของ Immunoglobulins ต้านเชื้อไวรัสและต้านการเกิดเนื้องอก

9.แลคตัลบูมิน (Lactalbumin) เป็นโปรตีนอีกตัวที่มีประสิทธิภาพสูงในเรื่องช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภูมิแพ้ จากงานวิจัยพบว่าใช้ได้ดีในการต่อสู้เซลล์มะเร็งและไวรัสได้หลายชนิด

10.วิตามินและเกลือแร่ (Vitamin & Minerals) ในโคลอสตรุ้มจะอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่หลายชนิดอย่างสมดุล ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง อีกทั้งยังมีผลต่อความสูงของเด็กอีกด้วย

11.นูรอล เป็ปไทด์ (Neural Peptide) เป็นสารอาหารโปรตีนจำเพาะชั้นดีของเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) ส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโต เสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ทุกอวัยวะ โดยเฉพาะเซลล์สมองซึ่งมีความต้องการสารนี้เป็นพิเศษในเด็ก

 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าโคลอสตรุ้มเป็นอาหารเสริมที่มีความพิเศษ 2 ด้าน คือ ด้านสร้างเสริมความแข็งแรง การเจริญเติบโต เพิ่มความสูงที่เหมาะสมกับวัย และอีกด้านหนึ่งคือ ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิต้านทานที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆและสิ่งแปลกปลอมทีเข้าสู่ร่างกายอีกด้วย ท่านสามารถอ่านบทความ >>> ประโยชน์ของหัวน้ำนมเหลืองโคลอสตรุ้ม colostrum <<<

 

 

โคลอสตรุ้ม Colostrum หัวน้ำนมเหลืองกับการเพิ่มความสูง

โคลอสตรุ้ม Colostrum หัวน้ำนมเหลืองกับการเพิ่มความสูง

โคลอสตรุ้ม Colostrum หัวน้ำนมเหลืองกับการเพิ่มความสูง